FOTO: PRIVAT

HANNA HØJGAARD VIEMOSE 

MED ORDEN SOM MOTSTÅND

Den danske författaren Hanne Højgaard Viemose kommer att presentera sin senaste roman HHV, Frshwn. Dødknaldet i Amazonas (2019). Hon kommer att läsa högt ur romanen och berätta om sitt arbete med boken som en protest mot en rad etablerade maktstrukturer i världen: från den vardag hon upplevt som ensamstående mamma i en skandinavisk välfärdsstat till den patriarkala kvinnosynen och till globala perspektiv på kolonialism och flyktingpolitik. 


Hanne Højgaard Viemose är en dansk författare numera bosatt på Island. Hon är författare och utbildad i antropologi samt vid Forfatterskolen i Köpenhamn.

Hanne Højgaard Viemose debuterade skönlitterärt med romanen Hannah (2011), som är första delen i en romansvit.  HHV, FRSHWN – Dødsknaldet i Amazonas (2019) är den tredje och senaste delen i sviten, och belönades med Montanas Litteraturpris 2019, samt nominerades till Nordiska Rådets Litteraturpris 2020 och till Politikens Litteraturpris 2019.

HHV, Frshwn. Dødsknaldet i Amazonas har av kritiker beskrivits som ett punkfeministiskt verk, som gör upp med strukturer på många plan, både genremässigt och innehållsmässigt. Romanen berättas genom en hudlös kvinna och hennes två barn vars monologer och röster i världen får sin egen röst och musikalitet.onsdag 12 OKTOBER KL. 12:00
umeå, umeå stadsbibliotek

Arrangeras av Umeå stadsbibliotek & Röster från Vindeln