OM LITTFORS

LITTFORS - VINDELÄLVENS LITTERATURFESTIVAL är en festival som sträcker sig från Ammarnäs till Vindeln och inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. 

Det är en festival som bygger på samarbete mellan olika orter och kommuner, bibliotek, studieförbund, projekt, föreningar och företag. 

Vi tror på litteraturen, skrivandet och berättandet som identitetsskapande, något som stärker människors samhörighet och gemenskap, och skapar förståelse för varandras och andras livsvillkor.  Vi vill att LittFORS genom litteraturen ska föra människor och orter samman och ge plats för de berättelser som bottnar här. Det är en festival som vi vill ska forsa fritt mellan de etablerade och publicerade berättelserna, till de som ännu inte är skrivna. En festival för litteratur såväl som för skrivandet. 

Festivalen 2021 har temat Lust och Nöd


littfors arbetsgrupp


HANNA HÖRNERG

Projektledare för LittFORS, skrivpedagog och litteraturvetare.

Carl Axel Gyllenram

Representant från föreningen Röster från Vindeln, litteraturkonsulent på Region Västerbotten.

Catarina Henfridsson

Biblioteks- och kulturansvarig på Vindelns bibliotek.

Carina Bergström

Representant från Sorsele Poesisällskap, poet och musiker.


kontakta oss här


Namn E-post Meddelande Skicka in


LITTFORS SAMARBETSPARTNERS OCH FESTIVALFILIALER