FOTO: carina bergström

inger grundström

ATT DOKUMENTERA DET FÖRGÅNGNA

Inger Grundström har tillsammans med en arbetsgrupp skrivit Berättelser om Ammarnäskvinnor från 1800-talet (2013). Lena Eliasson har skrivit boken Från skidor till ambulans (2022), om sjukvård och hälsovård i framförallt Sorsele. Båda har lagt ner ett oräkneligt antal timmar på forskning.

Tillsammans med moderator Carina Bergström för de ett samtal om varför det är så viktigt, vad det är som driver arbetet framåt och vilka glädjeämnen och frustrationer som dyker upp under processen.


Inger Grundström är född och numera återflyttad till Ammarnäs. Hon är pensionär efter att ha arbetat inom kontorsvärlden i Lycksele, Umeå och Lund. Inger Grundström har ett stort intresse av lokalhistoria, hon har ägnat många timmar till att forska om hembyn Ammarnäs. Naturen runt henne är viktig och särskilt värdesätter hon att få vandra i fjällvärlden.


måndag 10 OKTOBER KL. 18:15
ammarnäs, ammarnäsgården