FOTO:

johan sandberg mcguinne

OM NATURENS OCH LITTERATURENS ROLL

PROGRAMBESKRIVNING


Johan Sandberg McGuinne är född i Umeå och numera bosatt i Lycksele. Han är författare, översättare, lärare, jojkare och kulturarbetare.

Sedan våren 2018 är Johan Sandberg McGuinne ordförande för det samiska författarcentrumet Tjállegoahte. Han arbetar aktivt både som redaktör och författare för att stärka den samiska litterära scenen, och genom sitt engagemang i Liksjuon Sámiensiäbrrie har han varit med och publicerat en samisk bok om året sedan 2013.torsdag 13 OKTOBER KL. 18:30
lycksele, skogs- och samemuseet

Arrangeras av Vindelns bibliotek