VINDELNS LITTERATUR- OCH SKRIVARSÄLLSKAP     BJUDER IN TILL

SKRIVARTÄVLING!

TEMA: ELD & LÅGOR

OMFÅNG: NOVELL ELLER DIKT PÅ MAX 7500 ORD

UNGDOM: 13 - 17 ÅR. SKICKAS IN SENAST 15 SEPTEMBER

VUXEN: FRÅN 18 ÅR. SKICKAS IN SENAST 15 AUGUSTI

De vinnande bidragen publiceras i tidskriften Röster från Vindeln, och presenteras under den avslutande festivalhelgen i Vindeln. Alla som deltar i tävlingen har möjlighet att anmäla sig till helgens skrivarworkshops och till Öppen Scen.

Texten får gärna knyta an till området längs Vindelälven och Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Kanske bor och lever du inom området eller så skriver du utifrån besökarens perspektiv.

SKICKA DITT BIDRAG TILL info@vindelroster.se