foto: elin berge

skrivar-

workshop

TEMA UNDER YTAN

Författaren Mikael Berglund från Umeå leder en tre timmar lång workshop för alla slags skrivande människor på temat Under ytan.


Mikael har skrivit de tre romanerna Ett föremåls berättelse om obesvar (2015), Smekmånader (2017) och Ovanjorden (2022) och har bland annat lett öppna skrivworkshops på Bokcafé Pilgatan i Umeå sedan 2019.


Anmäl dig här, via Studieförbundet Bildalördag 16 oktober kl. 09:00 - 11:30
vindeln, forum - musiksalen