foto: Gabriel liljevall

STINA WOLLTER

I VARJE ELD SOM BRINNER

Författaren & konstnären Stina Wollter i ett samtal om kroppen, konsten och kampen. I Lycksele med bibliotekarien Marie Karlsson och i Vindeln med skrivpedagogen Hanna Hörnberg.


Stina Wollter är född i Sollentuna, under en period bosatt i Vindelngransele, och sen många år tillbaka bosatt i Uppsala. Hon är konstnär och författare, föreläsare och undervisar inom konst, särskilt kroki, och är programledare i radio. Hon har drygt 300 000 följare på sitt uppskattade Instagramkonto, där hon ifrågasätter och diskuterar samhällets normer, framförallt våra kroppsideal. 


Stina Wollter debuterade som författare 2018 med boken Kring denna kropp, där hon undersöker den egna kroppens historia. 2021 kom boken Kring denna konst som berör hennes rika konstnärskap in i berättelserna bakom bilderna, och händelserna bakom berättelserna. Den senaste boken Kriget mot kroppen (2022) är skriven tillsammans med överviktsforskaren Erik Hemmingsson, och skärskådar en värld som tycks vara besatt av hälsa, men som varken gör människor lättare, friskare eller gladare.FREDAG 13 OKTOBER KL. 19.00
LYCKSELE, medborgarhuset aspen


KÖP DIN BILJETT HÄR

Arrangeras av Lycksele bibliotekLÖRDAG 14 OKTOBER KL. 16.15
Vindeln, forum


KÖP DIN BILJETT HÄR

Arrangeras av Vindelns bibliotek/LittFORS